Strona WWW

Informacje


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) - nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej. (Szczegóły)


Serdecznie zapraszamy do skorzystania w czerwcu 2021 r. z dodatkowej oferty szkoleń związanych z nowym priorytetem Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”. Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli na wszystkich etapach edukacyjnych na różnorodne formy wsparcia środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Szczegóły szkoleń (pobierz)

 

Raport -  "Jak wspierać uczniów po roku
epidemii?

 

UWAGA!!!

Oprzejmie informujemy, iż 28 maja rozpoczynają się następujące kursy:

-  Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży;

-  Kierownik wycieczek szkolnych;

- Wychowawca kolonijny.

 

UWAGA!!!

Informujemy, że organizowany Przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej "Moje Ponidzie" został wpisany Zarządzeniem Nr 8/2021 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy laureata I miejsca i Finalistów II i III miejsca) i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

UWAGA!!!

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy Państwa na studia poduplomowe realizowane zdalnie przez Wyższą Szkołę Biznaesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oraz Szczecińską Szkołę Wyższą w dodatkowych terminach.
Można zapisać się na poniższe kierunki studiów bezpośrednio w naszym Ośrodku lub telefonicznie pod nr: 41 378 18 56 lub meilowo: podidn@busko.internetdsl.pl. Zapraszamy.


Wykaz kierunków(kliknij)Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023
(kliknij)


Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumiec każdą lekcję?

 

Aneks maturalny z języka polskiego na 2021 r. w PDF

STUDIA PODYPLOMOWE

Karta zgłoszeniowa na studia

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi zapisy na studia podyplomowe, na kierunki:

- PEDAGOGIKA LECZNICZA. (KLIKNIJ)

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty edukacyjnej PODiDN na rok szkolny 2020/2021.(Wypełnij ankietę)


Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne. Zmieniająca się rzeczywistość, napotykane trudności i wyzwania sprawiają, że stajemy się coraz bardziej napięci, sfrustrowani i możemy mieć trudności z relaksacją i utrzymaniem równowagi psychicznej. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z nieodpłatnych fachowych konsultacji w zakresie osobistych trudności natury psychicznej, której udzielać będą Państwu specjaliści psycholodzy:

 

- dr Justyna Kaczmarczyk
psycholog77@interia.pl

- mgr Renata Jankowska-Nowak
r.jankowska-nowak@busko.internetdsl.pl

Istnieje możliwość umówienia spotkania na Skype.


UWAGA!!!

Zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów i zasobów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zdalnego nauczania. Prosimy wejść w zakładkę "Zdalne nauczanie", w górnym menu. Znajdziecie tam Państwo szereg materiałów dotyczących poszczególnych przedmiotów nauczania, spraw wychowawczych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do krzystania z naszej platformy e-learningowej, na której będziemy wspierać Państwa w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych podczas zdalnego nauczania. (wejście na platformę) (instrukcja korzystania z platformy - kliknij).

Zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka

aaaaaa

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ".

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)
ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

 

 


 

Aktualności

października
12

Grupa wsparcia

Zapraszamy chętnych do współpracy w sieci nauczycieli polonistów - kontakt Teresa Wójcik doradca metodyczny -t.wojcik@buskointernetdsl.pl

kwietnia
09

Grupa wsparcia - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kwietnia
06

Grupa wsparcia - wychowanie przedszkolne

Informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

kwietnia
02

Grupa wsparcia dla nauczycieli historii...

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nuaczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

marca
31

Grupa wsparcia dla nauczycieli biologii

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeła działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

marca
30

Grupa wsparcia dla nuczycieli matematyki

"Informujemy, że rozpoczyna działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych "Zdalne nauczanie matematyki".

marca
25

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - "Jak zdalnie uczyć języka polskiego?" - spotkanie na komunikatorze Messenger

października
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005