Strona WWW

Zasoby i narzędzia edukacyjne na czas zamknięcia szkół

Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 oraz zaktualizowane informacje o sposobie organizacji i ich przeprowadzenia.

Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.
Przykłady narzędzi do zdalnego kształcenia. (Teresa Wójcik)


Organizacja nauczania zdalnego (Teresa Wójcik)Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” (Prezentacja - kliknij) (Teresa Wójcik)Konferencja Edukacja przed, podczas i po pandemii część pierwsza
(Teresa Wójcik)


Wykorzystanie multipodręczników GWO do pracy zdalnej z uczniami (Beata Buła)Prowadzenie spotkań zdalnie - przewodnik CEO (Beata Buła)

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN (Teresa  Wójcik)

E-materiały do szkół ponadpodstawowych (Teresa Wójcik)

E-learning - Muzeum Pana Tadeusza
(Teresa Wójcik)


Narzędzia przydatne w zdalnym nauczaniu (Anna Śledzik)


Muzea, opery, teatry - kanały internetowe


Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19.


- Profilaktyka chorób głosu
(Teresa Wójcik)

- Bezpłatne wersje elektroniczne podręczników i materiałów dydaktycznych.

(Teresa Wójcik)

- Czym uczyć zdalnie i jak pozostać w kontakcie z uczniami? - prezentacja Lechosława Hojnackiego. (Wojciech Wojtaś)

- Poradnik skutecznej pracy on-line dla szkół i firm. (Teresa Wójcik)

- Intrukcja korzystania z thinglink.pdf.
(Wojciech Wojtaś)

- Tysiące książek, w tym lektur szkolnych, za darmo od Empik Go.
(Teresa Wójcik)