Strona WWW

Dobre praktyki

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, informujemy, że Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju realizuje działania w ramach "dobrych praktyk". 

"Dobre praktyki" potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami "dobrych praktyk".