Strona WWW


Uwaga: *W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu podczas konsultacji w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli po wczesniejszym ustaleniu z nauczycielem doradcą metodycznym telefonicznie lub meilowo.

OTWÓRZ GRAFIK DYŻURÓW W PDF