Strona WWW

Festiwal zdrowia


Festiwal Zdrowia 28-29.09.2012

Współorganizacja Festiwalu
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program Konferencji:
1. Wykład „Zagadnienia współczesnej chirurgii”.
2. Wręczenie Certfikatów Szkół Promujących Zdrowie.
3. Podsumowanie konkursu „Jadłospis dekadowy”.
4. Prezentacja projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń”.
5. Wykład „Stres jako źródło agresji”.
6. Podsumowanie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi”.


Forum Zdrowia 9 kwietnia 2013

Współorganizacja Forum
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program konferencji:
1. Wykład „Telemedyczne monitorowanie aktywności ruchowej po rehabilitacji”.
2. Wykład „Nadciśnienie tętnicze”.
3. Wykład „Higiena nauki i pracy”.
4. Spektakl o tematyce prozdrowotnej.
5. Wykład „Zapobieganie nadciśnieniu – zmiana stylu życia”.
6. Wykład „Stres jako źródło chorób psychosomatycznych”.Festiwal Zdrowia 27.09.2013

Współorganizacja Festiwalu
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program konferencji:
1. Inauguracja Zlotu Szkół Promujących Zdrowie.
2. Wykład „Zdrowe wybory – zdrowe życie”.
3. Wykład „Lecznicze właściwości klimatu Buska-Zdroju.
4. Wykład „Zespoły bólowe kręgosłupa – rola stresu psychicznego”.
5. Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa i zdrowia”.
6. Prezentacja polsko – szwajcarskiego programu dotyczącego uzależnień.
7. Panel dotyczący Stresu.


Forum Zdrowia 7 kwietnia 2014

Współorganizacja Forum
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program konferencji:
1. Wykład „Choroby przenoszone przez wektory”.
2. Spektakl profilaktyczny „Sekret” – Buska Grupa PaT.Festiwal Zdrowia 26.09.2014


Współorganizacja Festiwalu
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program konferencji:
1. Inauguracja zlotu Szkół Promujących
Zdrowie.
2. Prezentacja programu edukacyjnego „Podstępne WZW”.
3. Wykład „Szczepić, czy pozostawić wszystko naturze?”
4. Wykład „Ochrona zdrowia w miejscu pracy”.
5. Spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Tylko jeden raz” – Buska Grupa PaT.
6. Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa i zdrowia”.
7. Panel dotyczący chorób wektorowych i szczepień ochronnych.


Forum Zdrowia 9 kwietnia 2015

Współorganizacja Forum
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program konferencji:
1. Wykład „Jestem tym, co jem”.
2. Wykład „Rozsądnie o otyłości i nadwadze wśród młodzieży”.
3. Konkurs o tematyce prozdrowotnej.
4. Wykład „Bezpieczeństwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem wody”.
5. Wykład „E – wiesz, co jesz? Dodatki do żywności i ich oddziaływania na organizm człowieka”.
6. Wykład „Bezpieczeństwo żywności”.Festiwal Zdrowia 2.10.2015

Współorganizacja Festiwalu
Prowadzenie konferencji: Irena Sobieraj
Program konferencji:
1. Inauguracja zlotu Szkół Promujących Zdrowie.
2. Wykład „Zanieczyszczenia żywności - przyczyny i zapobieganie zatruciom pokarmowym. Prawidłowe zachowania świadomego konsumenta”.
3. Podsumowanie konkursu „Korzystając ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe danie”.
4. Wykład „Styl życia i zachowania prozdrowotne Jana Chryzostoma Paska”.
5. Wykład „Jestem tym, co jem”.
6. Spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Dwie drogi” – Buska Grupa PaT.
7. Wykład „Body piercing, tatuaż, solarium – uważaj, możesz sobie zaszkodzić”.
8. Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa i zdrowia”.
9. Panel o tematyce „Żywimy się zdrowo i bezpiecznie”.