Strona WWW

Harmonogram warsztatów

Ze względu na panującą epidemię aktualnie obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty metodyczne, które odbywać się będą w formie kształcenia na odległość. Osoby zainteresowane udziałem w ww. warsztatach prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podidn@busko.internetdsl.pl lub telefonicznie pod nr: 41 378 18 56.

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 30 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Dodatkowa oferta szkoleń związana znowym priorytetem Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

Na wszystkie poniższe formy obowiązują zapisy. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl lub telefonicznie na nr tel: 41 378 18 56

Karta zgłoszeniowa na warsztaty

Lp.

Forma

Temat

Termin

Osoba prowadząca

1

Warsztat metodyczny

(dla nauczycieli i wychowawców)

PIMS-TS – zespół pokovidowy.

07.06.2021 r.

godz. 1500

(Platforma PODiDN)

Renata

Jankowska-Nowak

nauczyciel konsultant

2

Konferencja online

 (Nie)! Widzialna depresja – działania profilaktyczne w rodzinie i w szkole.

10.06.2021 r.

godz. 1200-1400

(Microsoft Teams)

dr Justyna Kaczmarczyk

dr Agata Salwa

Katarzyna Nowak

3

Webinarium

( dla nauczycieli i rodziców)

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli w czasie pandemii.

10.06.2021 r.

godz. 1500

(ZOOM)

Beata Buła

doradca metodyczny

4

Szkolenie dla rodziców

Wychowanie jako wspólny dekalog rodziców i nauczycieli w czasie pandemii.

11.06.2021 r.

godz. 1430

(Microsoft Teams)

Teresa Wójcik

doradca metodyczny

5

Warsztat metodyczny

( dla nauczycieli i wychowawców)

Od izolacji do adaptacji – Jak wesprzeć ucznia w powrocie do szkoły?

14.06.2021 r.

godz. 1500

(Microsoft Teams)

Anna Masłowska

doradca metodyczny

6

Warsztat metodyczny

( dla nauczycieli i wychowawców)

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów na temat ich roli we wspieraniu dzieci w powrocie do szkoły.

15.06.2021 r.

godz. 1700

(Google Meet)

dr Karol Bidziński

doradca metodyczny


Szkolenia dodatkowe do pobrania (pobierz w pdf.)
Warsztaty na czerwic 2021 r. (pobierz w PDF)


Lp.

Prowadzący

Temat

Forma realizacji

Termin

i godzina

1

Teresa Wójcik

Matura z języka polskiego 2023 -omówienie założeń egzaminu.

/dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych/

Teams

07.06.2021 r.

godz. 1530

2

Anna Śledzik

Trening kompetencji miękkich – aktywne słuchanie, zmiany po powrocie do szkół po nauce zdalnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

Teams

08.06.2021 r.

godz. 1500

3

Karol Bidziński

Wsparcie edukacyjne dla ucznia – rola wychowawcy jako

koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

Google Meet

08.06.2021 r.

godz. 1700

4

Beata Buła

Rola szkoły i rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

ZOOM

09.06.2021 r. godz. 1500

5

Wojciech Wojtaś

Prezentacje na warsztat. Canva i Genially dla początkujących.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

Teams

09.06.2021 r. godz. 1700

6

Agnieszka Kaszewska

Kształcenie kompetencji informacyjnych uczniów.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

Teams

14.06.2021 r.

godz. 1500

7

Katarzyna Tometczak-Morus

Matura 2021 – analiza zadań z arkuszy maturalnych.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych/

Teams

17.06.2021 r.

godz. 1500