Strona WWW

Informacje

marca
25

Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia – „Jak zdalnie uczyć języka polskiego?” – spotkanie na komunikatorze Messenger – Oferta specjalna /termin do ustalenia/


 

Adresaci – nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Cel sieci: praktyczne rozwiązania metodyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

Treści programowe:

1.Sieć współpracy i samokształcenia oraz zasady jej działania.
2.Doradztwo metodyczne – zdalne nauczanie oraz monitorowanie i ocenianie postępów uczniów.
3.Konsultacje z nauczycielami  – na bieżąco.

 

Uwaga: ewaluacja treści programowych sieci stosownie do potrzeb nauczycieli i zmieniającej się sytuacji

Prowadząca: Teresa Wójcik–zgłoszenia do 1 kwietnia poprzez email
teresa.wojcik68@gmail.com  

Aktualności

października
12

Grupa wsparcia

Zapraszamy chętnych do współpracy w sieci nauczycieli polonistów - kontakt Teresa Wójcik doradca metodyczny -t.wojcik@buskointernetdsl.pl

kwietnia
09

Grupa wsparcia - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kwietnia
06

Grupa wsparcia - wychowanie przedszkolne

Informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

kwietnia
02

Grupa wsparcia dla nauczycieli historii...

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna swą działalność "Grupa wsparcia" dla nuaczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

marca
31

Grupa wsparcia dla nauczycieli biologii

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczeła działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

marca
30

Grupa wsparcia dla nuczycieli matematyki

"Informujemy, że rozpoczyna działalność "Grupa wsparcia" dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych "Zdalne nauczanie matematyki".

marca
25

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - "Jak zdalnie uczyć języka polskiego?" - spotkanie na komunikatorze Messenger

października
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005