Strona WWW

Inne szkolenia

1. Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:
 • Szkolenie okresowe – 16 godzin;
 • Cena: 80 zł.
2. Szkolenia BHP dla nauczycieli:
 • Szkolenie okresowe – 8 godzin;
 • Cena: 40 zł.
3. Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych:
 • Szkolenie okresowe – 8 godzin;
 • Cena: 40 zł.
4. Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych:
 • Szkolenie okresowe – 8 godzin;
 • Cena: 40 zł.
5. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej:
 • Liczba godzin 10;
 • Cena: 50 zł.
6. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 • Liczba godzin 5;
 • Cena: 25 zł.
7. Szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji:
 • Liczba godzin 5;
 • Cena: 25 zł.
Ceny kursów mogą ulec zmianie w zależności od liczebności grup!