Strona WWW

Kadra pedagogiczna

PREZENTACJA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU


Jolanta Maślichadyrektor, nauczyciel konsultant


NAUCZYCIELE KONSULTANCI
Renata Jankowska-Nowak
 • Przedmiot doradztwa: Psychologia
 • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku-Zdroju
NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI

Anna Kosela
 • Przedmiot doradztwa: Biologia
 • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Anna Masłowska
 • Przedmiot doradztwa: Biologia, Przyroda
 • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Ppodstawowa nr 1 w Busku-Zdroju
Aneta Poniewierska
 • Przedmiot doradztwa:Logopedia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika lecznicza, Oligofrenopedagogika, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspargera
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
Agnieszka Kaszewska
 • Przedmiot doradztwa: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
Anna Śledzik
 • Przedmiot doradztwa: pedagogika opiekuńcza, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Katarzyna Tometczak-Morus
 • Przedmiot doradztwa: Matematyka
 • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Teresa Wójcik
 • Przedmiot doradztwa: Język polski
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dle Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju
Karol Bidziński
 • Przedmiot doradztwa: Wychowanie i opieka
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Techniczno informatycznych w Busku-Zdroju
Beata Buła
 • Przedmiot doradztwa: Język polski
 • Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa w Cieszkowach

 • Wojciech Wojtaś
  • Przedmiot doradztwa: Historia, Wiedza o społeczeństwie, Informatyka
  • Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie

 • Lidia Soja
  • Przedmiot doradztwa: Edukacja wczesnoszkolna
  • Placówka macierzysta: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy