Strona WWW

Konkurs Literacki


WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO ,,SKRZYDŁEM WIATRU PISANE’’


Dokumenty niezbędne do udziału w konkursie:

- Regulamin Konkursu Literackiego - "Skrzydłem wiatru pisane" 2021 r.  (kliknij)


-
Klauzula opiekuna -nauczyciela.


_ Zgoda na udział dziecka w konkursie.


-
Oświadczenie o zgodzie.

- Zgoda opiekuna.


-
Oświadczenie 2


UWAGA!!! ZMIANA FORMUŁY KONKURSU LITERACKIEGO (kliknij i zapoznaj się).


Temat działania:
Konkurs Literacki Skrzydłem wiatru pisane

Cele działania:
 • kształcenie wrażliwości twórczej,
 • stwarzanie możliwości prezentacji własnych uzdolnień,
 • prezentowanie i upowszechnianie twórczości regionalnej,
 • stworzenie forum dla osób rozpoczynających przygodę z prozą i poezją,
 • promowanie słowa pisanego, rozbudzanie literackiego potencjału początkujących twórców,
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym,
 • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
 • współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Kielcach Filia w Busku – Zdroju,
 • promowanie PODiDN w środowisku lokalnym.

Opis działania:
Konkurs Literacki organizowany przez PODiDN w Busku – Zdroju oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach Filia w Busku – Zdroju, został zaplanowany jako cykliczne działanie odnoszące się do szkół podstawowych powiatu buskiego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2012/2013. Temat przewodni wspomnianej edycji to: Moje dziecięce marzenia. W grudniu 2013 roku, po raz drugi odbyło się finałowe spotkanie uczestników. Tym razem temat dotyczył świąt Bożego Narodzenia – Moja opowieść wigilijna. Podczas uroczystych, finałowych spotkań promowani byli również młodzi regionalni twórcy, którzy przez pokaz swoich umiejętności muzycznych i literackich uświetniali przygotowywane spotkania. Byli również przykładem dla swoich młodszych kolegów na to, iż rozwijanie zainteresowań i konsekwentne dążenie do wyznaczonych sobie celów przynosi oczekiwane rezultaty i daje ogromną satysfakcję. Formą upowszechniania, a zarazem promocji twórczości literackiej młodych pisarzy były publikacje w postaci antologii wydawanej przez PODiDN w Busku - Zdroju. Wymogi związane z udziałem w konkursie kształciły umiejętności kluczowe w zakresie technologii informacyjnej. Nagrody pozyskiwane były dzięki wsparciu fundatorów ( Alior Bank Filia w Busku – Zdroju, dyrekcja PODiDN w Busku – Zdroju oraz Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach Filia w Busku – Zdroju ).

Opis uzyskanych efektów:
 • rozwijanie zainteresowań literackich uczniów,
 • upowszechnienie twórczości uczestników,
 • wzrastające zainteresowanie konkursem,
 • wspieranie ucznia zdolnego,
 • rozwijanie współpracy między lokalnymi instytucjami.
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach Filia w Busku – Zdroju

Osoby odpowiedzialne:
Agnieszka Kaszewska