Strona WWW

Konkursy

Zapraszamy najmłodszych wraz z ich nauczycielami
i opiekunami do uczestnictwa w naszych corocznych konkursac
h!
O terminach nadchodzących konkursów będzięmy informować Państwa drogą e-mailową, telefoniczną lub listowną.

Dla każdego dziecka uczestniczącego w konkursie przewidziane są  nagrody!