Strona WWW

Kursy komputerowe

Nazwa kursu

Adresat

Tematyka zajęć
K1 – Grafika komputerowa

nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania komputera w zakresie podstawowym

Ø charakterystyka plików graficznych;

Ømożliwości zastosowań graficznych elementów w publikacjach;

Ø wykonywanie elementów graficznych;

Ø wykonanie folderu reklamowego.
K2 – Prezentacje multimedialne w dydaktyce

wszyscy nauczyciele

Ø zasady pracy w programie Power Point;

Ø projektowanie pokazu, tworzenie slajdów;

Øuatrakcyjnianie pokazu, przejścia slajdów, animacja niestandardowa;
tworzenie prezentacji multimedialnych wspomagających proces dydaktyczny
K3 – Projektowanie stron WWW

nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania komputera w zakresie podstawowym

Ø podstawy języka HTML;

Ø formatowanie tekstu i elementów graficznych;

Ø projektowanie własnego serwisu informacyjnego;

Øwykonanie strony internetowej w ramach swojego przedmiotu, swoich zainteresowań.


K4 – Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

Ø dane i ich formatowanie w arkuszu;

Ø wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podsumowań semestralnych i rocznych;

Ø interpretacja graficzna w arkuszu.


K5 – Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela

wszyscy nauczyciele

Ø podstawowe usługi Internetu;

Ø poczta elektroniczna;

Ø portale internetowe;

Ø wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji znalezionych w Internecie;

Ø wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela.

K6 – Wykorzystanie pakietu OpenOffice w pracy nauczyciela.

 

wszyscy nauczyciele (zalecane dla szkół jako alternatywne oprogramowanie)

Ø edytor tekstu;

Ø arkusz kalkulacyjny;

program do prezentacji multimedialnych

K7 – Podstawy programowania obiektowego Visual Basic

wszyscy nauczyciele

Ø języki programowania komputerów;

Ø tworzenie prostych programów w Visual Basic
K8 – Obsługa tablicy interaktywnej

wszyscy nauczyciele

Ø przygotowanie tablicy interaktywnej do pracy;

Ø oprogramowanie tablicy interaktywnej;

Ø pisanie i wymazywanie notatek;

Ø menu programu;

Ø narzędzia tablicy interaktywnej;

Ø tworzenie prezentacji;

Ø eksport i import plików;

Ø praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej.