Strona WWW

Kursy kwalifikacyjne

Nazwa: Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Kierownik: Jolanta Maślicha
Liczba godzin: 220
Planowana cena: 1500 zł (przy grupie 20 osobowej)
Miejsce: PODiDN w Busku-Zdroju

Kurs kierowany jest do:
Nauczycieli pracujących – kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Cel kursu:
  • Uzyskanie formalnoprawnych kwalifikacji w zakresie kierowania i zarządzania placówką oświatową.
Treści kursu:
  • przywództwo edukacyjne w szkole;
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
  • polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym społecznym i finansowym;
  • zarządzanie własnym rozwojem;
  • praktyki kierownicze;
  • seminarium dyplomowe.
Uwagi:
Uczestnicy odbywają praktykę kierowniczą w wyznaczonych szkołach. Efektem jest napisanie pracy dyplomowej o charakterze badawczo - aplikacyjnym.


Cena kursu może ulec zmianie w zależności od liczebności grup!