Strona WWW

Powiatowy konkurs "Moje Ponidzie"

2020/2021


Wyniki II etapu XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej

„Moje Ponidzie” 2020/2021
Finał konkursu odbędzie się on-line 31 maja 2021 r.
 
 
Informujemy, że organizowany Przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej "Moje Ponidzie" został wpisany Zarządzeniem Nr 8/2021 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy laureata I miejsca i Finalistów II i III miejsca) i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, iż zostaje przedłużony termin nadsyłania prac konkursowych na Konkurs "Moje Ponidzie" do 25.04.2021 r.
 
Komplet dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w konkursie "Moje Ponidzie" w roku szkolnym 2020/2021 :

- Regulamin konkursu;

- Zgoda nauczyciela opiekuna;

- Klauzula nauczyciela-opiekuna;


- Oświadczenie zgoda-klauzula rodzica;

- Zgoda na udział dziecka.

 
I. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

II. Organizacja konkursu:
1. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Współorganizatorzy: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

2. Patronat medialny: Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzie.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV- VI). Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju. 
--------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja
z lat ubiegłych:
*- Do II etapu konkursu „Moje Ponidzie” zakwalifikowały się szkoły, które uzyskały minimum 30 punktów.

Zobacz także:
Fotografie:


Kliknij na obrazku, aby powiększyć.