Strona WWW

Szkolenia dla kadry kierowniczej

  1. Planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
  2. Ocena pracy nauczyciela.
  3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
  4. Planowanie i prowadzenie ewaluacji.
  5. Obowiązki dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.
  6. Stres w pracy dyrektora – przyczyny i strategie radzenia sobie ze stresem; wypalenie zawodowe.
  7. Umiejętności społeczne i inteligencja emocjonalna dyrektora szkoły/placówki i ich wpływ na zarządzanie ludźmi.
  8. Mediacje w środowisku szkolnym – jako sposób rozwiązywania konfliktów.