Strona WWW

Szkolenia dla rodziców


  1. Komunikacja w rodzinie.
  2. Moje zasoby jako rodzica.
  3. Rodzice są partnerami szkoły.
  4. Działania wychowawcze rodziców- od pozytywnego wzmocnienia do konstruktywnej krytyki.
  5. Samodzielność życiowa i szkolna ucznia.
  6. Rola rodzica w motywowaniu ucznia do nauki.
  7. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  8. Dokąd prowadzę swoje dziecko? - czyli zagrożenia współczesnego świata.
  9. Rozwijanie umiejętności wychowawczych.
  10. Każde dziecko ma swoje mocne strony.
  11. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
  12. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
  13. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem.
  14. Jak mądrze kochać dziecko? – system kar i nagród.
  15. Wychowanie dzieci z zaburzeniem więzi.
  16. Jak radzić sobie z „trudnym” dzieckiem?
  17. Pomoc i wsparcie dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej.
  18. Wagary – jak im przeciwdziałać?
  19. Jak wychować szczęśliwe dziecko? – zasady rodzicielstwa.
  20. Wirtualne zagrożenia.
  21. „Odroczona dorosłość” - jak pomóc dziecku w usamodzielnianiu się.
  22. Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?
  23. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą.
  24. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
  25. Dziecko przewlekle chore w systemie oświaty.
  26. Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka.
  27. Zasady pracy z dzieckiem z ADHD.
  28. Organizacja czasu wolnego dziecka.
  29. Zasady zdrowego odżywiania dzieci.
  30. Co to znaczy „dobre wychowanie”? – zbiór zasad koniecznych w szkole.
  31. Jak odczytywać wyniki egzaminów? – kontekstowe rozumienie zagadnienia.
  32 Rada Rodziców i jej miejsce w szkole.
  33 Jak rozmawiać z dziećmi o używkach i leczeniu uzależnień?
Uwaga!
Wszystkie proponowane szkolenia mają charakter otwarty.