Strona WWW

Zdalne nauczanie
Narzędzia i materiały wspomagające w zdalnym nauczaniu dla poszczególnych przedmiotów.

Lp.

Przedmiot

1

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli

2

Język polski

3
Język angielski

4

Matematyka

5

Biologia/przyroda

6

Historia

7

Wiedza o społeczeństwie

8

Informatyka

9

Edukacja wczesnoszkolna

10

Wychowanie przedszkolne

11

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 12

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna